18-05-2020 Daily Current Affairs

18-05-2020 Daily Current Affairs 1. ఇటీవల ఇజ్రాయెల్ దేశంలో రాజకీయ అనిశ్చితి తర్వాత ఐదవ సారి ప్రధానిగా ఎన్నికైన వ్యక్తి ఎవరు..?A. బెంజిమన్ నెతన్యాహూB. బెన్నీ గంట్జ్‌C. డాని డిస్కవరీD. బెంజీమన్ బెన్నీ 2. వలస కార్మికుల సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి “ నేషనల్ మైగ్రెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టం” ను రూపొందించిన సంస్థ ఎది..?A. కేంద్ర Read More …